Jak nakupovat

Doprava a platba

Osobní odběr

zdarma - výdejní sklad na adrese Aubrechtové 3109/6, 106 00 Praha 10. Jak se k nám dostanete?

Možnost platby platebními kartami VISA, MasterCard, Maestro.

České pošta - platba na dobírku
Vaše objednávka bude odeslána týž nebo následující pracovní den. Cenu za objednané zboží zaplatíte poštovní doručovatelce, případně na poště. Doba dodání je v tomto případě 1 - 2 dny (přesná doba závisí na společnosti Česká pošta, jejíž služby nemůžeme ovlivnit). Každý balík má unikátní kód, díky kterému můžete zásilku sledovat.

Cenný balík do 1500,-: 130,- Kč do 3000,-: 100,- nad 3000,-: zdarma
Dobírka do 1500,-: 35,- Kč do 3000,-: 40,- nad 3000,-: zdarma

Cenný balík - platba předem převodem na účet
Po odeslání vaší objednávky obdržíte e-mail s instrukcemi pro zaplacení. Objednávku odešleme do 24 hodin po připsání platby na náš účet. Doba dodání je 2 - 4 dny, v závislosti na rychlosti bankovního převodu.

Cenný balík do 1500,-: 130,- Kč do 3000,-: 100,- nad 3000,-: zdarma
Bankovní převod do 3000,-: 10,- Kč nad 3000,-: zdarma

Číslo našeho účtu je 7452960207/0100. Variabilním symbolem je kód Vaší objednávky, který obdržíte v potvzovacím e-mailu.

Obchodní podmínky (nahoru)

Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách fanbase.cz, provozovaných společností SUNPHARM, s.r.o. (dále jen „prodávající“), v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

Odesláním elektronické objednávky přijímá zákazník veškerá ustanovení obchodních podmínek platných v daný den. To znamená, ve znění platném v den odeslání objednávky, cenu objednaného zboží včetně přepravného či poštovného uvedenou v katalogu internetového obchodu. Odeslaná objednávka je pro zákazníka závazná.

Storno objednávky může zákazník bez souhlasu prodejce provést do doby, než prodávající elektronickou poštou nebo telefonicky potvrdí zpracování a odeslání objednávky. V dalších případech je nutná dohoda s prodejcem.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Veškeré objednávky jsou závazné. Podáním objednávky zákazník potvrzuje, že je seznámen s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.

Aby byla elektronická objednávka platná, musí být vyplněny všechny údaje ve formuláři objednávky.

Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím ve formuláři objednávky.

Vlastnické právo ke zboží přechází na zákazníka ve chvíli převzetí zaplaceného zboží.

Vyplněním závazné objednávky dává zákazník prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

Veškeré zboží je dodáváno s daňovým dokladem. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

Práva a povinnosti kupujícího

Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.

Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, včetně případného poštovného. S konečnou cenou za zboží je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o ně písemnou formou.

V případě neodebrání objednaného zboží je kupující povinen uhradit veškeré náklady marně vynaložené na doručení objednaného zboží.

Práva a povinnosti prodávajícího

Veškeré osobní údaje poskytnuté prodávajícímu jsou důvěrné.

Prodávající má povinnost vymazat zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.

Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, a nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu

Vážený spotřebiteli, jestli se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým závazkům, pište na naši emailovou adresu info@sunpharm.cz.

Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.

Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz http://www.mpo.cz/dokument169867.html.

U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs .

Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.

Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz.

V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.

Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

Nákupní řád (nahoru)

Způsob platby

Zákazníkům nabízíme tři možnosti platby. První možností je platba na dobírku. Druhá možnost je platba předem na účet č.7452960207/0100. Pokud se zákazník rozhodne pro tuto možnost, zboží na jeho adresu odešleme poté, co přijmeme platbu za objednávku. Třetí možností je platba v hotovosti při osobním odběru v pracovní době Po - Pá 8 - 16 h.

Poštovné a balné

Poštovné a balné při placení na dobírku či bankovním převodem na účet je účtováno dle výše uvedených podmínek. V případě osobního odběru ve výdejním skladu poštovné a balné zákazník neplatí.

Převzetí zboží

Vyřízením objednávky se myslí předání zboží České poště. K objednávkám budou účtovány náklady spojené s doručením (poštovné a balné). Veškeré zboží je dodáváno s daňovým dokladem. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje právo objednávku zrušit v případě, že se zboží již nevyrábí, nedodává nebo se výrazným způsobem změnila jeho cena. V případě zrušení objednávky Vás budeme kontaktovat a navrhneme náhradní řešení.

Čas a způsob doručení

Objednávky jsou vyřizovány pokud možno ihned v den potvrzení. Zboží je odesíláno každý pracovní den Českou poštou. Objednávky přijaté v pátek odpoledne budou odeslány nejdříve v pondělí.

Doba dodání zásilky se po ČR pohybuje podle statistik České pošty okolo jednoho až dvou dní.

Vrácení zboží

Kupující má právo v souladu se zákonem č.367/2000 Sb. § 53 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání).

Po obdržení vráceného zboží, prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Kupující je povinen uhradit veškeré expediční náklady.

V případě, že z nějakého důvodu posíláte zboží zpět (špatná velikost nebo barva), vložte prosím ke zboží fakturu a dopis s odůvodněním, proč tak činíte, a zda chcete vyměnit kus, máte zájem o jiné zboží nebo chcete vrátit peníze. V prípadě jakýchkoliv dotazů či nejasností nás kontaktujte.

Reklamace

Zboží lze reklamovat na emailové adrese info@sunpharm.cz či telefonicky na číslech 272 659 457 a 739 631 489. Odpovědnou osobou je Jana Slunečková.

Kupující je povinen při převzetí zboží bez zbytečného odkladu zboží prohlédnout a o případných zjištěných vadách okamžitě informovat prodávajícího.

Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit písemnou formou a přiložit k reklamovanému zboží. Popíše o jaké vady se jedná a jak se projevují.

K reklamaci je nutno předložit kopii faktury a doklad o dodání a zaplacení zboží, jehož vady jsou reklamovány. Prodávající se zavazuje informovat zákazníka nejpozději do deseti dnů od obdržení reklamace o způsobu jejího vyřízení. Dále je nutné, aby kupující v případě, že prodávajícímu zasílá vadné zboží k reklamaci, jej zaslal kompletní tak, jak jej převzal od prodávajícího, tedy v originálním obalu, nebo obalu odpovídající kvality a včetně všech součástí dodávky. Dopravce neručí za špatně zabalené zásilky. Výrobce obvykle neuznává záruku u zboží poškozeného při přepravě, i když se závada projevila před transportem. Na reklamace vad způsobených přepravou zboží v nedostatečném obalu nebude brán zřetel.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů a běžného opotřebení, ani za škody z chybného užívání a škody způsobené vnějšími událostmi. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

V žádném případě neposílejte reklamované zboží na dobírku. Takto vrácené zboží nebude přijato a prodlužujete tím dobu vyřízení.

 

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 01. 03. 2013.

Obchodní podmínky pro právníky

 

 


Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.